Paweł Szymkowiak

Aplikant radcowski. Absolwent Stacjonarnego Studium Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwent studiów licencjackich na kierunku Archeologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się prawem ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, pracę magisterską pt. „Ograniczenia w wywozie zabytków za granicę” napisał pod kierownictwem dr hab. Krystiana Ziemskiego. Pasjonat nowoczesnych gier planszowych – tych z kostkami, i tych bez.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ