Michał Sobczyński

Adwokat Michał Sobczyński jest wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; absolwent studiów i szkoleń organizowanych przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych kancelariach prawnych funkcjonujących od lat na rynku poznańskim. W roku 2005 ukończył aplikację adwokacką, uzyskując wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i w tym samym roku rozpoczął prowadzenie własnej praktyki adwokackiej Jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w dużych i średnich przedsiębiorstwach i to zarówno spółkach z udziałem kapitału zagranicznego jak i kontrolowanych przez polskich przedsiębiorców oraz samorządy. Specjalizuje się w prawie spółek, kontraktach w obrocie gospodarczym, prawie pracy i procesach gospodarczych.

W swojej praktyce zajmuje się w szczególności optymalizacją rozwiązań prawnych w zakresie umów handlowych zawieranych przez klientów i obsługą prawną działów personalnych (HR) spółek. Posiada bogate doświadczenie z zakresu transformacji spółek (przekształcenia, połączenia, podział) oraz procedur związanych z przejęciami spółek. Jest także uznanym specjalistą z zakresu prowadzenia procesów gospodarczych, w tym w szczególności sporów handlowych i korporacyjnych (wewnątrzspółkowych)

Kontakt: m.sobczynski@sobczynski.com.pl

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ