Maria Grochowska

Radca prawny, ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w poznańskich kancelariach. Wpis na listę radców prawnych uzyskała w 2008 r. Świadczyła pomoc prawną  na rzecz spółek prawa handlowego, w tym spółek komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych.

Prywatnie interesuje się historią i archeologią.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ