Kamil Misiak

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał odbywając praktykę w
prokuraturze oraz pracując w kancelariach prawnych oraz spółce skarbu
państwa. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół szeroko pojętego prawa
ruchu drogowego, zamówień publicznych i prawa wykroczeń. Pasjonuje się piłką
nożną oraz sportami walki.

Do zespołu dołączył w 2017 r.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ