Hanna Piskorska

Absolwentka Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się sportem (szczególnie piłką nożną) oraz dobrą literaturą.

Do zespołu dołączyła w 2017 r.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ