Aleksandra Sobczyńska

Adwokat Aleksandra Sobczyńska w roku 1998 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie w roku 2002 aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w okresie studiów i aplikacji w kancelarii gospodarczej radców prawnych i adwokatów, a następnie w latach 2002-2007 orzekając w wydziałach karnych. Wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu uzyskała w marcu 2008 r.

Z uwagi na wieloletnią praktykę orzeczniczą specjalizuje się w tematyce procesowej, zarówno na gruncie procesów gospodarczych, jak i procesów cywilnych. Z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz jednostek samorządów terytorialnego, w tym zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych z udziałem samorządu, a także reprezentuje jednostki samorządu w sporach sądowych. Od lat interesuje się tematyką mediacji i wprowadzaniem praktycznych rozwiązań zmierzających do polubownego zakańczania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a organami państwa.

Kontakt: a.sobczynska@sobczynski.com.pl

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ