Alexander Schwickert

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 stycznia 2018 roku rozpoczyna aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sądzie i kancelariach w Poznaniu. Poza pracą lubi aktywne formy wypoczynku i dobrą książkę.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ