Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powoduje, że niekiedy konieczne staje się przeprowadzenie restrukturyzacji lub skorzystanie z instrumentów regulujących upadłość przedsiębiorców.

Oferta Kancelarii w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw sprowadza się głównie do:
• opracowywania prawnych ram prowadzonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
• ocena stanu przedsiębiorstwa i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania;
• sporządzania analiz i opinii w zakresie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa,
• negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów i prawnych zabezpieczeń finansowania zobowiązań, reprezentacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
• wsparcie na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości;
• reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Doświadczenie:
Kancelaria przeprowadziła w imieniu dłużników szereg postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości, a także reprezentuje wielu klientów jako wierzycieli, dbając o ich interesy w toku postępowań upadłościowych, naprawczych, a od początku roku 2016 r. także restrukturyzacyjnych.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

11 czerwca 2019

| Aktualności | No Comments

„Podkreślenia wymaga także, że umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, a jej postanowienia oraz postanowienie owu powinny być jasne, zrozumiałe i jednoznaczne, aby ubezpieczający przed jej zawarciem miał świadomość…

31 stycznia 2019

| Aktualności | No Comments

Czynności procesowe podejmowane przez kuratora w ramach działań zmierzających do likwidacji osoby prawnej mogą obejmować również legitymację do złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego. Na…

21 grudnia 2018

| Aktualności | No Comments

Użytkowanie wieczyste na nowych zasadach. Zapraszamy do lektury artykułu w dzienniku „Rzeczpospolita”, którego autorem jest mec. Piotr Pawłowski. Zobacz link: https://www.rp.pl/Firma/312219985-Ile-przedsiebiorca-zaplaci-za-bezwzgledne-prawo-wlasnosci-gruntu.html