Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Problemy z płynnością finansową są jednym z ryzyk prowadzenia każdej działalności biznesowej. Bieżąca analiza ekonomiczna prowadzonej działalności, a także znajomość możliwości i procedur związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, połączona z identyfikacją i minimalizacją potencjalnych zagrożeń, i gotowością do ich konsekwentnego wdrażania w razie potrzeby, mogą zapewnić firmie przetrwanie mniej korzystnych okresów gospodarczych.

Doradztwo naszego zespołu ekspertów obejmuje wszystkie aspekty prawne, finansowe i podatkowe związane z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym m.in.:
• kształtowania i przekształcania prawnych i ekonomicznych form działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym podziały i wydzielanie zorganizowanych części przedsiębiorstw;
• opracowywania i wdrażania programów ładu korporacyjnego w spółkach;
• realizację badań due diligence, obejmujących aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe, aktualnej sytuacji przedsiębiorstw, identyfikację aktualnych i potencjalnych ryzyk oraz rekomendacje w zakresie działań naprawczych;
• udział, wsparcie oraz reprezentację w (re)negocjacjach warunków umów z kontrahentami i partnerami biznesowymi;
• opracowywanie i wsparcie w realizacji restrukturyzacji wewnątrz przedsiębiorstw;
• opracowywanie i negocjowanie umów typu stand still;
• wsparcie i reprezentację w toku restrukturyzacji pozasądowej;
• wsparcie i reprezentację w roku restrukturyzacji sądowej;
• wsparcie i reprezentację w toku procedury upadłościowej na wszystkich etapach postępowania;
• zarządzanie ryzykiem związanym z odpowiedzialnością osobistą członków zarządu wobec wierzycieli spółki.

Doświadczenie:
Kancelaria przeprowadziła w imieniu dłużników szereg postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości, a także reprezentuje wielu klientów jako wierzycieli, dbając o ich interesy w toku postępowań upadłościowych, naprawczych, a od początku roku 2016 r. także restrukturyzacyjnych.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Tarcza 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

| Aktualności | No Comments

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań rządu w obszarze realizacji tzw….

przedsiebiorca-rolny

„Z tarczą czy na tarczy” – artykuł Marty Hałas i Piotra Pawłowskiego w miesięczniku Przedsiębiorca rolny

| Aktualności | No Comments

W majowym numerze magazynu Przedsiębiorca rolny ukazał się artykuł autorstwa adwokat Marty Hałas oraz radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Z tarczą czy na tarczy”. Tekst porusza kwestie dotyczące wprowadzonych przepisów…

tarcza-antykryzysowa-3-0

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

| Aktualności | No Comments

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu…