Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Problemy z płynnością finansową są jednym z ryzyk prowadzenia każdej działalności biznesowej. Bieżąca analiza ekonomiczna prowadzonej działalności, a także znajomość możliwości i procedur związanych z postępowaniami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi, połączona z identyfikacją i minimalizacją potencjalnych zagrożeń, i gotowością do ich konsekwentnego wdrażania w razie potrzeby, mogą zapewnić firmie przetrwanie mniej korzystnych okresów gospodarczych.

Doradztwo naszego zespołu ekspertów obejmuje wszystkie aspekty prawne, finansowe i podatkowe związane z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym m.in.:
• kształtowania i przekształcania prawnych i ekonomicznych form działalności i funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym podziały i wydzielanie zorganizowanych części przedsiębiorstw;
• opracowywania i wdrażania programów ładu korporacyjnego w spółkach;
• realizację badań due diligence, obejmujących aspekty prawne, ekonomiczne i podatkowe, aktualnej sytuacji przedsiębiorstw, identyfikację aktualnych i potencjalnych ryzyk oraz rekomendacje w zakresie działań naprawczych;
• udział, wsparcie oraz reprezentację w (re)negocjacjach warunków umów z kontrahentami i partnerami biznesowymi;
• opracowywanie i wsparcie w realizacji restrukturyzacji wewnątrz przedsiębiorstw;
• opracowywanie i negocjowanie umów typu stand still;
• wsparcie i reprezentację w toku restrukturyzacji pozasądowej;
• wsparcie i reprezentację w roku restrukturyzacji sądowej;
• wsparcie i reprezentację w toku procedury upadłościowej na wszystkich etapach postępowania;
• zarządzanie ryzykiem związanym z odpowiedzialnością osobistą członków zarządu wobec wierzycieli spółki.

Doświadczenie:
Kancelaria przeprowadziła w imieniu dłużników szereg postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości, a także reprezentuje wielu klientów jako wierzycieli, dbając o ich interesy w toku postępowań upadłościowych, naprawczych, a od początku roku 2016 r. także restrukturyzacyjnych.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

ranking-kancelarii-prawniczych-2020

Sobczyńscy Adwokaci w czołówce kancelarii w Wielkopolsce

| Aktualności | No Comments

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria zajęła 7 miejsce w województwie Wielkopolskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie według Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika Rzeczpospolita. W skali kraju kancelaria…

komentarz Gazeta Wyborcza

Komentarz dla Gazety Wyborczej

| Aktualności | No Comments

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił się komentarz mecenas Anny Przygockiej na temat wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

inwestycja-sikorskiego-poznan-fyrtel-wilda

Kancelaria Sobczyńscy Adwokaci doradcą prawnym w realizacji inwestycji „Fyrtel Wilda” w Poznaniu

| Aktualności | No Comments

Kancelaria Sobczyńscy Adwokaci zapewniła kompleksową obsługę prawną inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Fyrtel Wilda” – nowoczesnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego w Poznaniu.