Upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powoduje, że niekiedy konieczne staje się przeprowadzenie restrukturyzacji lub skorzystanie z instrumentów regulujących upadłość przedsiębiorców.

Oferta Kancelarii w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw sprowadza się głównie do:
• opracowywania prawnych ram prowadzonej restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
• ocena stanu przedsiębiorstwa i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania;
• sporządzania analiz i opinii w zakresie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa,
• negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów i prawnych zabezpieczeń finansowania zobowiązań, reprezentacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
• wsparcie na etapie postępowania o ogłoszenie upadłości;
• reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

Doświadczenie:
Kancelaria przeprowadziła w imieniu dłużników szereg postępowań w sprawie ogłoszenia upadłości, a także reprezentuje wielu klientów jako wierzycieli, dbając o ich interesy w toku postępowań upadłościowych, naprawczych, a od początku roku 2016 r. także restrukturyzacyjnych.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

4 sierpnia 2017

| Aktualności | No Comments

Po zdanych egzaminach zawodowych i uroczystym ślubowaniu kolejni nasi aplikanci zasilili szeregi palestry. Serdecznie gratulujemy adwokatowi Michalinie Jusik, adwokatowi Aleksandrowi Wosickiemu, adwokatowi Izabelli Katzor, adwokatowi Elżbiecie Staszak oraz radcy prawnemu…

30 maja 2017

| Aktualności | No Comments

Zespół kancelarii Sobczyńscy Adwokaci we współpracy z firmą doradczą FSG Biznes w ramach projektu FSG Prawo Sobczyński sp.k. doradzał spółce Rotometal i jej właścicielom przy transakcji pozyskania inwestora – funduszu…

2 maja 2017

| Aktualności | No Comments

16 miejsce w Wielkopolsce po względem liczby adwokatów i radców prawnych (awans o 11 pozycji) oraz 132 miejsce w Polsce pod względem liczby prawników. Takie są wyniki kancelarii Sobczyńscy Adwokaci…