Prawo pracy

Doniosła rola prawa pracy w życiu społeczno-gospodarczym sprawia, że dobra znajomość przepisów tej gałęzi prawa przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom.
Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w tym:
• stosunkach pracy,
• pracy tymczasowej,
• pośrednictwie pracy,
• bhp,
• zbiorowego prawa pracy.

W zakresie pomocy dotyczącej prawa pracy, kancelaria świadczy pełny zakres wsparcia, w szczególności:
• sporządzania umów o pracę, umów menedżerskich, umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowaniu poufności,
• regulaminów pracy, wynagradzania oraz czasu pracy,
• wewnątrz zakładowych aktów pracodawcy;
• bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
• sporządzania analiz prawnych, prowadzenia negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
• obsługa procesów restrukturyzacyjnych;
• reprezentacja pracodawców przez zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
• reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz w ewentualnych dalszych sporach.

Doświadczenie:
Kancelaria stale wspiera ponad setkę podmiotów gospodarczych w codziennych kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. W części zakładów, których pracodawcy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe. Ponadto braliśmy udział przy sporach zbiorowych oraz restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, głównie z branży meblarskiej.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

ranking-kancelarii-prawniczych-2020

Sobczyńscy Adwokaci w czołówce kancelarii w Wielkopolsce

| Aktualności | No Comments

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria zajęła 7 miejsce w województwie Wielkopolskim w kategorii największe kancelarie prawnicze w regionie według Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 dziennika Rzeczpospolita. W skali kraju kancelaria…

komentarz Gazeta Wyborcza

Komentarz dla Gazety Wyborczej

| Aktualności | No Comments

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej pojawił się komentarz mecenas Anny Przygockiej na temat wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

inwestycja-sikorskiego-poznan-fyrtel-wilda

Kancelaria Sobczyńscy Adwokaci doradcą prawnym w realizacji inwestycji „Fyrtel Wilda” w Poznaniu

| Aktualności | No Comments

Kancelaria Sobczyńscy Adwokaci zapewniła kompleksową obsługę prawną inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Fyrtel Wilda” – nowoczesnej kamienicy zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego w Poznaniu.