Prawo pracy

Doniosła rola prawa pracy w życiu społeczno-gospodarczym sprawia, że dobra znajomość przepisów tej gałęzi prawa przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom.
Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w tym:
• stosunkach pracy,
• pracy tymczasowej,
• pośrednictwie pracy,
• bhp,
• zbiorowego prawa pracy.

W zakresie pomocy dotyczącej prawa pracy, kancelaria świadczy pełny zakres wsparcia, w szczególności:
• sporządzania umów o pracę, umów menedżerskich, umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowaniu poufności,
• regulaminów pracy, wynagradzania oraz czasu pracy,
• wewnątrz zakładowych aktów pracodawcy;
• bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
• sporządzania analiz prawnych, prowadzenia negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
• obsługa procesów restrukturyzacyjnych;
• reprezentacja pracodawców przez zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
• reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz w ewentualnych dalszych sporach.

Doświadczenie:
Kancelaria stale wspiera ponad setkę podmiotów gospodarczych w codziennych kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. W części zakładów, których pracodawcy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe. Ponadto braliśmy udział przy sporach zbiorowych oraz restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, głównie z branży meblarskiej.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

4 sierpnia 2017

| Aktualności | No Comments

Po zdanych egzaminach zawodowych i uroczystym ślubowaniu kolejni nasi aplikanci zasilili szeregi palestry. Serdecznie gratulujemy adwokatowi Michalinie Jusik, adwokatowi Aleksandrowi Wosickiemu, adwokatowi Izabelli Katzor, adwokatowi Elżbiecie Staszak oraz radcy prawnemu…

30 maja 2017

| Aktualności | No Comments

Zespół kancelarii Sobczyńscy Adwokaci we współpracy z firmą doradczą FSG Biznes w ramach projektu FSG Prawo Sobczyński sp.k. doradzał spółce Rotometal i jej właścicielom przy transakcji pozyskania inwestora – funduszu…

2 maja 2017

| Aktualności | No Comments

16 miejsce w Wielkopolsce po względem liczby adwokatów i radców prawnych (awans o 11 pozycji) oraz 132 miejsce w Polsce pod względem liczby prawników. Takie są wyniki kancelarii Sobczyńscy Adwokaci…