Prawo pracy

Doniosła rola prawa pracy w życiu społeczno-gospodarczym sprawia, że dobra znajomość przepisów tej gałęzi prawa przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom.
Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w tym:
• stosunkach pracy,
• pracy tymczasowej,
• pośrednictwie pracy,
• bhp,
• zbiorowego prawa pracy.

W zakresie pomocy dotyczącej prawa pracy, kancelaria świadczy pełny zakres wsparcia, w szczególności:
• sporządzania umów o pracę, umów menedżerskich, umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowaniu poufności,
• regulaminów pracy, wynagradzania oraz czasu pracy,
• wewnątrz zakładowych aktów pracodawcy;
• bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
• sporządzania analiz prawnych, prowadzenia negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
• obsługa procesów restrukturyzacyjnych;
• reprezentacja pracodawców przez zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
• reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz w ewentualnych dalszych sporach.

Doświadczenie:
Kancelaria stale wspiera ponad setkę podmiotów gospodarczych w codziennych kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. W części zakładów, których pracodawcy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe. Ponadto braliśmy udział przy sporach zbiorowych oraz restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, głównie z branży meblarskiej.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

koronawirus alert

STAN EPIDEMII A SIŁA WYŻSZA

| Aktualności | No Comments

W dniu 20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzony został na obszarze Polski stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Poniżej jako pliki do pobrania przesyłamy dwa kluczowe akty prawne, rzutujące na sposób funkcjonowania…

17 lipca 2019

| Aktualności | No Comments

Miło nam poinformować, że po zdanym egzaminie zawodowym i uroczystym ślubowaniu kolejny nasz wieloletni współpracownik dołączył do grona adwokatów. Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas Alicji Hłond, która zasiliła szeregi palestry. Życzymy…

11 czerwca 2019

| Aktualności | No Comments

„Podkreślenia wymaga także, że umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, a jej postanowienia oraz postanowienie owu powinny być jasne, zrozumiałe i jednoznaczne, aby ubezpieczający przed jej zawarciem miał świadomość…