Prawo pracy

Doniosła rola prawa pracy w życiu społeczno-gospodarczym sprawia, że dobra znajomość przepisów tej gałęzi prawa przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom.
Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w tym:
• stosunkach pracy,
• pracy tymczasowej,
• pośrednictwie pracy,
• bhp,
• zbiorowego prawa pracy.

W zakresie pomocy dotyczącej prawa pracy, kancelaria świadczy pełny zakres wsparcia, w szczególności:
• sporządzania umów o pracę, umów menedżerskich, umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowaniu poufności,
• regulaminów pracy, wynagradzania oraz czasu pracy,
• wewnątrz zakładowych aktów pracodawcy;
• bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
• sporządzania analiz prawnych, prowadzenia negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
• obsługa procesów restrukturyzacyjnych;
• reprezentacja pracodawców przez zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
• reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz w ewentualnych dalszych sporach.

Doświadczenie:
Kancelaria stale wspiera ponad setkę podmiotów gospodarczych w codziennych kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. W części zakładów, których pracodawcy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe. Ponadto braliśmy udział przy sporach zbiorowych oraz restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, głównie z branży meblarskiej.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

12 października 2018

| Aktualności | No Comments

Warunki zabudowy pomogą sprzedać grunt rolny. Zapraszamy do lektury publikacji prawnika kancelarii Sobczyńscy Adwokaci – mecenasa  Piotra Pawłowskiego w nowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”.

24 maja 2018

| Aktualności | No Comments

Zespół kancelarii Sobczyńscy Adwokaci we współpracy z firmą doradczą FSG Biznes w ramach projektu FSG Prawo Sobczyński sp.k. obsługiwał transakcję nabycia przez spółkę EDC Expert Direct Communication sp. z o.o….

26 kwietnia 2018

| Aktualności | No Comments

11 miejsce w Wielkopolsce i 105 miejsce w Polsce. Oznacza to awans odpowiednio o 5 oraz o 27 pozycji  w stosunku do ubiegłego roku.   Tak plasuje się kancelaria Sobczyńscy…