Prawo pracy

Doniosła rola prawa pracy w życiu społeczno-gospodarczym sprawia, że dobra znajomość przepisów tej gałęzi prawa przydaje się zarówno pracownikom jak i pracodawcom.
Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa pracy, w tym:
• stosunkach pracy,
• pracy tymczasowej,
• pośrednictwie pracy,
• bhp,
• zbiorowego prawa pracy.

W zakresie pomocy dotyczącej prawa pracy, kancelaria świadczy pełny zakres wsparcia, w szczególności:
• sporządzania umów o pracę, umów menedżerskich, umów dotyczących zakazu konkurencji i zachowaniu poufności,
• regulaminów pracy, wynagradzania oraz czasu pracy,
• wewnątrz zakładowych aktów pracodawcy;
• bezpośrednie wsparcie pracodawcy w kontaktach z pracownikami, w tym w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych lub związanych z rozwiązaniem stosunku pracy;
• sporządzania analiz prawnych, prowadzenia negocjacji pracowniczych oraz postępowań sądowych;
• obsługa procesów restrukturyzacyjnych;
• reprezentacja pracodawców przez zakładowymi organizacjami związkowymi, w tym w sporach zbiorowych;
• reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz w ewentualnych dalszych sporach.

Doświadczenie:
Kancelaria stale wspiera ponad setkę podmiotów gospodarczych w codziennych kwestiach związanych z prawem pracy. Nasi klienci zatrudniają łącznie dziesiątki tysięcy pracowników. W części zakładów, których pracodawcy nam zaufali, działają lub działały zakładowe organizacje związkowe. Ponadto braliśmy udział przy sporach zbiorowych oraz restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, głównie z branży meblarskiej.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Tarcza 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

| Aktualności | No Comments

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań rządu w obszarze realizacji tzw….

przedsiebiorca-rolny

„Z tarczą czy na tarczy” – artykuł Marty Hałas i Piotra Pawłowskiego w miesięczniku Przedsiębiorca rolny

| Aktualności | No Comments

W majowym numerze magazynu Przedsiębiorca rolny ukazał się artykuł autorstwa adwokat Marty Hałas oraz radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Z tarczą czy na tarczy”. Tekst porusza kwestie dotyczące wprowadzonych przepisów…

tarcza-antykryzysowa-3-0

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

| Aktualności | No Comments

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu…