Prawo konkurencji

Wejście Polski do Unii Europejskiej było przyczynkiem wielu zmian w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów, umów konsumenckich, a także prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Nasz Zespół oferuje szeroki zakres usług w obszarze umów z udziałem konsumentów, w szczególności:
• reprezentacji na etapie postępowania reklamacyjnego, przedsądowego i sądowego,
• składania skarg i odwołań do instytucji nadzoru nad rynkami konsumenckimi
• sporządzania wszelkiego rodzaju analiz dotyczących zachowań i działalności przedsiębiorców mogących stanowić przejaw nieuczciwej konkurencji lub zakazanych praktyk rynkowych;
• umów, wzorców umownych (regulaminów, formularzy, ogólnych warunków) zarówno w zakresie handlu tradycyjnego jak i internetowego, z uwzględnieniem funkcjonowania zaawansowanych platform i rozwiązań e-commerce.

Doświadczenie:
Ze wsparcia kancelarii korzystają zarówno klienci zawierający umowy z konsumentami, konsumenci jak i przedsiębiorcy, którzy doświadczają negatywnych skutków działań ograniczających konkurencję lub stanowiących przejaw nieuczciwej konkurencji. Reprezentowaliśmy także klienta w zwycięskim sporze sądowym z międzynarodową organizacją zarządzającą rozgrywkami piłki nożnej dotyczącym czynów nieuczciwej konkurencji oraz praw własności przemysłowej.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

koronawirus alert

STAN EPIDEMII A SIŁA WYŻSZA

| Aktualności | No Comments

W dniu 20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzony został na obszarze Polski stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Poniżej jako pliki do pobrania przesyłamy dwa kluczowe akty prawne, rzutujące na sposób funkcjonowania…

17 lipca 2019

| Aktualności | No Comments

Miło nam poinformować, że po zdanym egzaminie zawodowym i uroczystym ślubowaniu kolejny nasz wieloletni współpracownik dołączył do grona adwokatów. Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas Alicji Hłond, która zasiliła szeregi palestry. Życzymy…

11 czerwca 2019

| Aktualności | No Comments

„Podkreślenia wymaga także, że umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, a jej postanowienia oraz postanowienie owu powinny być jasne, zrozumiałe i jednoznaczne, aby ubezpieczający przed jej zawarciem miał świadomość…