Prawo karne i karnoskarbowe

Szeroka penalizacja współczesnego prawa zarówno w zakresie spraw indywidualnych, jak i gospodarczych sprawia, że często potrzebna jest fachowa pomoc w celu właściwej obrony interesów uczestników postępowania karnego.
Nasz zespół świadczy usługi w zakresie analizy karno-prawnej i reprezentacji klientów indywidualnych oraz klientów korporacyjnych na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego wszystkich instancji.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Dotacje oświatowe.

Wygrana Kancelarii przed NSA dot. dotacji oświatowych. Wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne szkoły (wyrok NSA z 9 września 2020 r.)

| Aktualności | No Comments

Wydatki ponoszone na promocję edukacji jako wartości samej w sobie wśród społeczności lokalnej, nienastawione na zwiększenie przychodu z czesnego, nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne. Jako wydatki bieżące natomiast,…

rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

| Aktualności | No Comments

Każda spółka akcyjna niebędąca spółką publiczną zobowiązana będzie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (dalej „Rejestr”). Obowiązek prowadzenia Rejestru odnosić się będzie również do „niepublicznych” spółek komandytowo-akcyjnych. Spółką publiczną jest z kolei…

artykuł Michaliny Jusik

„Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego Orzecznictwa Sądu Najwyższego” – artykuł Michaliny Jusik w Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

| Aktualności | No Comments

W numerze 10 Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM ukazał się artykuł autorstwa adwokat Michaliny Jusik zatytułowany „Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną…