Prawo farmaceutyczne oraz wyroby medyczne

Coraz bardziej rozbudowana oraz skomplikowana materia prawa farmaceutycznego, rosnące wymagania dotyczące produktów i świadczonych usług farmaceutycznych determinowane nowymi regulacjami sprawiają, że bez dobrej znajomości przepisów niezwykle trudno jest prowadzić dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo branżowe.

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa farmaceutycznego. W zakresie świadczymy usługi dotyczące
• doradztwa prawnego w zakresie promocji i reklamy produktów farmaceutycznych;
• uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, regulacji związanych z działalnością branży, sporządzania opinii i ekspertyz prawnych;
• reprezentacji przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
• udzielanie bieżących porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych.

Doświadczenie:
Wieloletnimi klientami kancelarii są polskie fabryki światowego producenta i dostawcy sprzętu medycznego, urządzeń medycznych oraz zintegrowanych rozwiązań i systemów wykorzystywanych w opiece medycznej . Ponadto z naszych usług korzystają firmy z branży medycznej i farmaceutycznej zajmujące się dystrybucją wyrobów medycznych, suplementów diety oraz specjalizujące się w działalności promocyjnej produktów leczniczych i suplementów diety.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Dotacje oświatowe.

Wygrana Kancelarii przed NSA dot. dotacji oświatowych. Wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne szkoły (wyrok NSA z 9 września 2020 r.)

| Aktualności | No Comments

Wydatki ponoszone na promocję edukacji jako wartości samej w sobie wśród społeczności lokalnej, nienastawione na zwiększenie przychodu z czesnego, nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne. Jako wydatki bieżące natomiast,…

rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

| Aktualności | No Comments

Każda spółka akcyjna niebędąca spółką publiczną zobowiązana będzie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (dalej „Rejestr”). Obowiązek prowadzenia Rejestru odnosić się będzie również do „niepublicznych” spółek komandytowo-akcyjnych. Spółką publiczną jest z kolei…

artykuł Michaliny Jusik

„Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego Orzecznictwa Sądu Najwyższego” – artykuł Michaliny Jusik w Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

| Aktualności | No Comments

W numerze 10 Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM ukazał się artykuł autorstwa adwokat Michaliny Jusik zatytułowany „Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną…