Prawo samorządowe

Różnorodność i szeroki zakres spraw prowadzonych w zmieniającym się stanie prawnym to codzienność, z którą mierzą się jednostki samorządu terytorialnego, zakłady i jednostki budżetowe oraz spółki komunalne.

Kancelaria doradza podmiotom samorządowym przy prowadzeniu spraw wymagających szczegółowej wiedzy prawniczej. Klientom samorządowym zapewniamy przede wszystkim:
• opiniowanie m.in. projektów aktów prawa miejscowego, uchwał organów, zarządzeń, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji prawnych;
• kompleksową pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, porozumień i innych dokumentów o charakterze cywilnoprawnym, zabezpieczając należycie interesy i majątek podmiotów samorządowych,
• bieżące, specjalistyczne doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych, w tym decyzji, postanowień i innych aktów o charakterze administracyjnoprawnym;
• wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych;
• analizy i opinie prawne,
• obsługę korporacyjną spółek komunalnych.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesów sądowych w sprawach cywilnych, na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, a także w sprawach przed sądami administracyjnymi.

Doświadczenie:
Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa samorządowego. Z usług kancelarii korzystają jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, zakłady i jednostki budżetowe oraz komunalne spółki prawa handlowego.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

koronawirus alert

STAN EPIDEMII A SIŁA WYŻSZA

| Aktualności | No Comments

W dniu 20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzony został na obszarze Polski stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Poniżej jako pliki do pobrania przesyłamy dwa kluczowe akty prawne, rzutujące na sposób funkcjonowania…

17 lipca 2019

| Aktualności | No Comments

Miło nam poinformować, że po zdanym egzaminie zawodowym i uroczystym ślubowaniu kolejny nasz wieloletni współpracownik dołączył do grona adwokatów. Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas Alicji Hłond, która zasiliła szeregi palestry. Życzymy…

11 czerwca 2019

| Aktualności | No Comments

„Podkreślenia wymaga także, że umowa ubezpieczenia należy do umów szczególnego zaufania, a jej postanowienia oraz postanowienie owu powinny być jasne, zrozumiałe i jednoznaczne, aby ubezpieczający przed jej zawarciem miał świadomość…