Przekształcenia, fuzje i przejęcia

Fuzje, przejęcia i inne przekształcenia wśród podmiotów gospodarczych stają się coraz powszechniejszą i chętniej stosowaną metodą optymalizacji modelów biznesowych.

Codzienna praktyka związana z funkcjonowaniem spółek pozwala na świadczenie przez nasz Zespół usług w zakresie szeroko rozumianych przekształceń prawnych podmiotów gospodarczych. Kompleksowa usługa obejmuje wszelkie sprawy związane z przekształceniami, fuzjami i przejęciami:
• pełny due diligence spółek oraz przedsiębiorstw i ich zorganizowanych część (ZCP);
• wsparcie w negocjacjach dotyczących warunków przygotowywanych procesów,
• doradzanie w wyborze optymalnego rozwiązania prawnego;
• przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
• wsparcie w działań informacyjnych skierowanych do pracowników oraz kontrahentów;
• obsługa postępowań rejestrowych.

Doświadczenie:
W dotychczasowej działalności kancelarii, zajmowaliśmy się kilkudziesięcioma procesami przekształceń, przejęć i fuzji. Realizowane przez projekty dotyczyły zarówno mniejszych przedsiębiorców jak i dużych podmiotów, w szczególności z sektora budowlanego.

Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Dotacje oświatowe.

Wygrana Kancelarii przed NSA dot. dotacji oświatowych. Wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne szkoły (wyrok NSA z 9 września 2020 r.)

| Aktualności | No Comments

Wydatki ponoszone na promocję edukacji jako wartości samej w sobie wśród społeczności lokalnej, nienastawione na zwiększenie przychodu z czesnego, nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne. Jako wydatki bieżące natomiast,…

rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

| Aktualności | No Comments

Każda spółka akcyjna niebędąca spółką publiczną zobowiązana będzie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (dalej „Rejestr”). Obowiązek prowadzenia Rejestru odnosić się będzie również do „niepublicznych” spółek komandytowo-akcyjnych. Spółką publiczną jest z kolei…

artykuł Michaliny Jusik

„Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego Orzecznictwa Sądu Najwyższego” – artykuł Michaliny Jusik w Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

| Aktualności | No Comments

W numerze 10 Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM ukazał się artykuł autorstwa adwokat Michaliny Jusik zatytułowany „Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną…