All Posts By

Sobczyński - Aktualności

Dotacje oświatowe.

Wygrana Kancelarii przed NSA dot. dotacji oświatowych. Wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne szkoły (wyrok NSA z 9 września 2020 r.)

By | Aktualności | No Comments

Wydatki ponoszone na promocję edukacji jako wartości samej w sobie wśród społeczności lokalnej, nienastawione na zwiększenie przychodu z czesnego, nie mogą być kwalifikowane jako wydatki inwestycyjne. Jako wydatki bieżące natomiast, podlegają finansowaniu z dotacji przeznaczonych dla szkół niepublicznych. Takie wnioski płyną z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09 września 2020 roku, wydanego w spawie ze skargi kasacyjnej C. Sp. z o.o. z siedzibą w Pile w sprawie o sygn. akt: I GSK 248/18. Czytaj dalej

rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

By | Aktualności | No Comments

Każda spółka akcyjna niebędąca spółką publiczną zobowiązana będzie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (dalej „Rejestr”). Obowiązek prowadzenia Rejestru odnosić się będzie również do „niepublicznych” spółek komandytowo-akcyjnych. Spółką publiczną jest z kolei taka spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli zatem spółka (akcyjna lub komandytowo-akcyjna) nie jest spółką publiczną, to spółka ta musi zastosować się do wymogów przewidzianych w znowelizowanych przepisach k.s.h. Czytaj dalej

artykuł Michaliny Jusik

„Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego Orzecznictwa Sądu Najwyższego” – artykuł Michaliny Jusik w Zeszycie Studenckim Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

By | Aktualności | No Comments
W numerze 10 Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM ukazał się artykuł autorstwa adwokat Michaliny Jusik zatytułowany „Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego Orzecznictwa Sądu Najwyższego”.

Czytaj dalej

dopłaty do kredytów

Dopłaty do rolników

By | Aktualności | No Comments

W lipcowym numerze magazynu Przedsiębiorca rolny ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Piotra Pawłowskiego zatytułowany „Dopłaty do kredytów”.  Autor omawia  możliwości pomocy dla rolników i spółek rolnych w zakresie spłaty kredytów bankowych jakie wprowadziła ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19. Czytaj dalej

tarcza 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0.–zmiany w przepisach

By | Aktualności | No Comments

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne. Czytaj dalej