4 sierpnia 2017

By | Aktualności | No Comments
Po zdanych egzaminach zawodowych i uroczystym ślubowaniu kolejni nasi
aplikanci zasilili szeregi palestry. Serdecznie gratulujemy adwokatowi
Michalinie Jusik, adwokatowi Aleksandrowi Wosickiemu, adwokatowi Izabelli
Katzor, adwokatowi Elżbiecie Staszak oraz radcy prawnemu Kindze Olejnik -
Cieśla.

30 maja 2017

By | Aktualności | No Comments

Zespół kancelarii Sobczyńscy Adwokaci we współpracy z firmą doradczą FSG Biznes w ramach projektu FSG Prawo Sobczyński sp.k. doradzał spółce Rotometal i jej właścicielom przy transakcji pozyskania inwestora – funduszu private equity Highlander Partners.
Rotometal to liczący się w Europie producent specjalistycznych narzędzi do poligrafii zatrudniający 110 osób w zakładzie w Świebodzinie.
W skład zespołu kancelarii wchodzili adw. Michał Sobczyński i adw. Jerzy Polachowski. Fundusz Highlander Partners reprezentowała kancelaria GESSEL.

Zobacz linki:

http://ceelegalmatters.com/index.php/poland/6432-gessel-and-sobczynski-adwokaci-advise-on-highlander-partners-take-over-of-rotometaltarget=

https://www.pb.pl/highlander-partners-wesprze-ekspansje-rotometalu-860989

2 maja 2017

By | Aktualności | No Comments

16 miejsce w Wielkopolsce po względem liczby adwokatów i radców prawnych
(awans o 11 pozycji) oraz 132 miejsce w Polsce pod względem liczby
prawników.

Takie są wyniki kancelarii Sobczyńscy Adwokaci sp. p. w tegorocznym
prestiżowym Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 dziennika Rzeczpospolita.

Dziękujemy wszystkim współpracownikom i przyjaciołom.

30 czerwca 2016

By | Aktualności | No Comments

FSG PRAWO

FSG Prawo Sobczyński Sp. k. to wspólny projekt kancelarii Sobczyńscy Adwokaci Sp.p. oraz Grupy FSG.

Kancelaria FSG Prawo opiera się na wieloletnim i multidyscyplinarnym doświadczeniu partnerów, prawników, doradców, analityków i zespołów wdrożeniowych spółek wchodzących w skład Grupy FSG oraz kancelarii Sobczyńscy Adwokaci Sp. p.

FSG Prawo specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji typu M&A oferując kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie transakcji. FSG Prawo zajmuje się także doradztwem korporacyjnym, inwestycjami kapitałowymi, w tym strukturyzacją i restrukturyzacją grup kapitałowych oraz rozwiązywaniem sporów w biznesie.

4 czerwca 2016

By | Aktualności | No Comments

Z wielką przyjemnością informujemy, że dnia 4 czerwca 2016r. Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Adwokackiej wybrało adwokata Aleksandrę Sobczyńską na stanowisko Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Mecenas Aleksandrze Sobczyńskiej składamy wielkie gratulacje!

18 maja 2016

By | Aktualności | No Comments

Miło nam zawiadomić, że w obecnym roku z grona wieloletnich współpracowników zdobywających swoje doświadczenie zawodowe w kancelarii Sobczyńscy Adwokaci Sp. p., sześciu aplikantów zdało egzamin zawodowy i zakończyło pomyślnie okres aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Po odbyciu uroczystego ślubowania, do grona radców prawnych dołączy radca prawny Alicja Gawlas, zaś w szeregi adwokatury wstąpią: adwokat Katarzyna Gohling, adwokat Marta Szczepaniak, adwokat Paweł Małkiewicz, adwokat Maciej Jankowski oraz adwokat Rafał Kaszyński.

Wszystkim nowym radcom prawnym oraz adwokatom życzymy pomyślności na dalszej drodze zawodowej!

1 kwietnia 2015

By | Aktualności | No Comments

Sąd Najwyższy wyjaśnił wątpliwości wynikające z art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, a związane z ustaleniem skutków przekroczenia 36-miesięcznego okresu wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. Sąd Najwyższy przyjął, że przekroczenie tego okresu nie daje pracownikowi tymczasowemu uprawnienia do żądania ustalenia istnienia zwyczajnego (kodeksowego) stosunku pracy, lecz konsekwencją może być jedynie kara administracyjna dla agencji zatrudnienia.

Wyrok Sądu Najwyższego wydany został wskutek skargi kasacyjnej wniesionej przez kancelarię w imieniu pozwanego – agencji zatrudnienia od wyroku Sądu w P.T. który ustalił w takim przypadku istnienie stosunku pracy między pracownikiem tymczasowym a agencją zatrudnienia. Sąd Najwyższy przyjął argumentację zawartą w skardze kasacyjnej i uchylił wyrok Sądu II Instancji w uzasadnieniu swojego wyroku dokonując jednocześnie wykładni art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (I PK 203/14).

zobacz także

20 stycznia 2015

By | Aktualności | No Comments

Z satysfakcją informujemy, że kancelaria Sobczyńscy Adwokaci Sp. p., nawiązała stałą współpracę z adwokatem Jerzym Marcinem Majewskim. Mecenas Jerzy Marcin Majewski zajmuje w kancelarii stanowisko of counsel.

Pan Mecenas Jerzy Marcin Majewski od 2009 r. zajmuje się legislacją, opiniowaniem ustaw, sporządzaniem i opiniowanie aktów prawnych korporacji, projektowaniem umów, zapisów arbitrażowych oraz wykładnią prawa przy sporządzaniu apelacji i skarg kasacyjnych.

Mecenas Majewski wchodzi w skład powołanego przez Naczelną Radę Adwokacką Zespołu d/s opracowania wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego (w zakresie przyznania zawodowi radcy prawnego uprawnień obrońcy w sprawach karnych). Po wystąpieniu mec. Jerzego Marcina Majewskiego na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 16 stycznia 2015 r. Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Podjęcie współpracy między firmą Sobczyńscy Adwokaci i Panem mec. Jerzym Marcinem Majewskim pozwala naszej firmie poszerzyć zakres usług o usługi prawne z zakresu projektowania aktów prawnych, lobbingu, przygotowywania wniosków i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.